Thứ Sáu, 15 tháng 12, 2017

4 Video Đặc Biệt: BÀ LAN ĐƯỢC CHÀO ĐÓN NHƯ MỘT ANH HÙNG

Ảnh: Cô Lan đọc cam kết 3 điểm của Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung.
.
Nguyen Anh Tuan

KHI LƯƠNG TÂM ĐỨNG TRÊN NGHỊ QUYẾT

“Nếu tôi chết chỉ xin bà con một nén nhang”. Đây là lời của cô Lan, bí thư xã Đồng Tâm vừa mới bị khai trừ và mất chức, nói trước hàng trăm dân làng ngay tại nhà văn hóa thôn Hoành trong những ngày sôi bỏng. Không rõ 38 cán bộ, công an bị giữ ngay lúc đó nghĩ gì về hai tiếng “lòng dân” giữa tràng pháo tay vang dội của dân làng, chỉ biết sẽ còn rất lâu nữa dân Đồng Tâm mới quên được hình ảnh người cán bộ sẵn sàng sống vì họ, và chẳng ngại chết vì họ.

Đọc tiếp...

ĐÃ CÓ 100 LUẬT SƯ KÝ TÊN PHẢN ĐỐI VỤ KỶ LUẬT LS VÕ AN ĐÔN

Các Luật sư: Võ An Đôn - Lê Văn Luân - Nguyễn Khả Thành.

DANH SÁCH 100 LUẬT SƯ KÝ TÊN (ĐỢT 1), ỦNG HỘ “KIẾN NGHỊ XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT ĐỐI VỚI LUẬT SƯ VÕ AN ĐÔN” ĐỀ NGÀY 10/12/2017 GỬI BAN THƯỜNG VỤ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM 
 
1. LS Trịnh Vĩnh Phúc - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
2. LS Trần Quang Thắng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
3. LS Đặng Trọng Dũng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
4. LS Trần Bá Học - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
5. LS Nguyễn Văn Miếng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
6. LS Phạm Tất Thắng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
7. LS Đặng Đình Mạnh - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
8. LS Trần Hồng Phong - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
9. LS Nguyễn Thị Dạ Thảo - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
10. LS Đồng Hữu Pháp - Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên - Huế
11. LS Lê Văn Luân - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
12. LS Ngô Anh Tuấn - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
13. LS Nguyễn Hà Luân - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
14. LS Lưu Vũ Anh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
15. LS Lê Văn Hòa - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
16. LS Hoàng Ngọc Giao - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
17. LS Trần Vũ Hải - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
18. LS Phan Thị Lan Anh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
19. LS Nguyễn Hoàng Trung - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
20. LS Hà Huy Sơn - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
21. LS Ngô Ngọc Trai - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
22. LS Trần Anh Tùng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
23. LS Nguyễn Phan Long - Đoàn Luật sư TP. Cần Thơ
24. LS Nguyễn Hòa - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
25. LS Trần Văn Sỹ - Đoàn Luật sư tỉnh Vĩnh Long
26. LS Trương Công Cường - Đoàn Luật sư tỉnh Kiên Giang
27. LS Nguyễn Khả Thành - Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên
28. LS Phạm Văn Tuyên - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
29. LS Nguyễn Văn Kỷ - Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên - Huế
30. LS Lê Mạnh Hùng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
31. LS Nguyễn Thạch Thảo - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
32. LS Trần Minh Hùng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
33. LS Nguyễn Văn Từ - Đoàn Luật sư tỉnh Tây Ninh
34. LS Trần Hà Xuân Phong - Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Tháp
35. LS Lê Quang Hiến - Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
36. LS Trần Văn Đức - Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng
37. LS Khương Đình Tiến - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
38. LS Nguyễn Hữu Trung - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
39. LS Lê Xuân Hậu - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương
40. LS Nguyễn Minh Anh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
41. LS Nguyễn Trần Chiêu Dương - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
42. LS Lê Quang Vũ - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
43. LS Trần Đăng Sỹ - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
44. LS Nguyễn Ngọc Tuấn - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
45. LS Trần Trung Thuận - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
46. LS Man Đức Vương - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
47. LS Hồ Minh Kính - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
48. LS Nguyễn Tiến Dũng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
49. LS Trần Dũng - Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau
50. LS Nguyễn Văn Đồng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
51. LS Phạm Dũng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
52. LS Dương Vĩnh Tuyến - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước
53. LS Đinh Quốc Dũng - Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai
54. LS Đỗ Xuân Hiệu - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
55. LS Cao Tiến Đạt - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
56. LS Phạm Xuân Thọ - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
57. LS Lê Văn Hồi - ĐoànLuật sư TP. Hà Nội
58. LS Phan Thị Sánh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
59. LS Nguyễn Vượng Hải - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
60. LS Nguyễn Hữu Phúc - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
61. LS Bùi Thanh Bình - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
62. LS Ngụy Thành Thắng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
63. LS Phạm Thùy Dung - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
64. LS Trần Thùy Chi - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
65. LS Nguyễn Thị Mỹ Uyên - Đoàn Luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
66. LS Văn Minh Nam - Đoàn Luật sư tỉnh Lào Cai
67. LS Trần Văn Đạt - Đoàn Luật sư tỉnh Bình Thuận
68. LS Nguyễn Anh Vân - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
69. LS Lê Thanh Tuấn - Đoàn Luật sư tỉnh Nghệ An
70. LS Đỗ Phú Kim - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
71. LS Đào Thị Lan Anh - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
72. LS Lê Ngọc Luân - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
73. LS Hoàng Xuân Sơn - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
74. LS Nguyễn Văn Thành - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
75. LS Nguyễn Văn Kiệm - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
76. LS Trần Đình Dũng - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
77. LS Đỗ Thành Nhân - Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng
78. LS Lương Tống Thi - Đoàn Luật sư tỉnh An Giang
79. LS Trần Việt Hùng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
80. LS Nguyễn Duy Bình - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
81. LS Phạm Văn Tuấn - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
82. LS Trần Hữu Kiển - Đoàn Luật sư tỉnh Bến Tre
83. LS Nguyễn Thanh Sơn - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
84. LS Nguyễn Ngọc Bảo Chi - Đoàn Luật sư tỉnh Đắk Lắk
85. LS Trần Đình Đại - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
86. LS Phạm Văn Thọ - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
87. LS Phạm Thanh Tùng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
88. LS Ngô Đình Thuần - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
89. LS Bùi Minh Bằng - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
90. LS Nguyễn Thị Ninh Hòa - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
91. LS Lê Minh Châu - Đoàn Luật sư tỉnh Cà Mau
92. LS Giã Hoàng Nhựt - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
93. LS Hoàng Cao Sang - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
94. LS Trần Công Ly Tao - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
95. LS Đinh Văn Thảo - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
96. LS Hoàng Nguyên Bình - Đoàn Luật sư TP. Hà Nội
97. LS Nguyễn Hồng Lĩnh - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
98. LS Lê Văn Hoan - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
99. LS Nguyễn Minh Thuận - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
100. LS Phạm Công Út - Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh
(Gồm 100 luật sư tham gia ký tên và ủng hộ - Đợt 1)

Đọc tiếp...

GIỚI LUẬT SƯ LÊN TIẾNG MẠNH MẼ PHẢN ĐỐI KỶ LUẬT LS VÕ AN ĐÔN

Trịnh Vĩnh Phúc
KIẾN NGHỊ XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT ĐỐI VỚI LUẬT SƯ VÕ AN ĐÔN

Trước quyết định của Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Phú Yên xóa tên ra khỏi danh sách luật sư đối với Võ An Đôn, nhiều luật sư trong cả nước tỏ thái độ không đồng tình, đã có 20 luật sư ký tên kiến nghị Ban thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam xem xét lại. Bản kiến nghị đề ngày 10/12 đã được gửi trực tiếp đến Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam vào ngày 12/12/2017.

Đọc tiếp...

Luân Lê: NHÂN DÂN MỚI LÀ TẤT CẢ


Luân Lê
15-12-2017

NHÂN DÂN MỚI LÀ TẤT CẢ

Đây là lời ông Tổng bí thư đảng nói chuyện với Hội cựu chiến binh, những người đã đứng trong hàng ngũ chiến đấu dưới sự dẫn dắt của Đảng cộng sản trong những năm chiến tranh, nên Ông ấy mới nói câu “mất đảng, mất chế độ là mất tất cả”. Bởi những người này đang có sổ hưu và hưởng chế độ quân nhân, cựu binh hậu chiến, tức được nhà nước đãi ngộ.
Đọc tiếp...

ĐIỂM MẶT CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÌNH HỮU NGHỊ TRUNG - VIỆT


Ảnh: Cảnh Formosa Hà Tĩnh

Bùi Quang Minh

ĐIỂM MẶT CHẤT LƯỢNG VÀI CÔNG TRÌNH CỦA TÌNH HỮU NGHỊ DÀI LÂU TRUNG QUỐC - VIỆT NAM, XƯA NAY:

Qua những gì mình nghe được thì đây là những công trình, dự án lớn biểu tượng của tình hữu nghị dài lâu giữa quốc gia và nhân dân hai nước:

1. Khu gang thép Thái Nguyên: chỉ làm ra gang, không làm ra thép

2. Phân đạm Hà Bắc: ra đạm nước không đạm hạt, đất đai quanh vùng ô nhiễm, lúa ra bông nhưng không ra hạt

3. Cầu Thăng Long: do Trung Quốc thi công lấy thiết kế cầu Trường Giang do Nga làm, làm từ 1976 đến 1978 được 9 trụ cầu thì bỏ, rút công nhân về nước.

Đọc tiếp...

THƠ GỬI BÁC TRỌNG - Thái Bá Tân

Thái Bá Tân
GỬI BÁC TRỌNG

Bác nói: “Nếu mất đảng,
Mất chế độ hiện nay
Sẽ là mất tất cả”.
Thật khó hiểu câu này.
Đảng chỉ là tổ chức,
Bé nhỏ và nhất thời.
Nhân dân và tổ quốc
Mới vạn đại, muôn đời.

Nghe bác nói như thế,
Tôi chẳng hiểu thế nào.
Là giáo sư, tiến sĩ,
Một người học vấn cao,

Bác không thể không biết,
Mọi vấn đề của ta,
Cách này hay cách nọ,
Từ cộng sản mà ra.

Nước khác không cộng sản,
Nên không có chiến tranh.
Cũng không có cái chết
Của nhiều triệu dân lành.

Ta, rừng vàng biển bạc,
Dân thông minh, anh hùng.
Nhưng cũng vì cộng sản
Mà thua kém nhất vùng...

Chưa nói chuyện đạo đức,
Xã hội và con người.
Bác cứ ngẫm thì biết.
Đau không nói nên lời.

Đọc tiếp...

Hà Nội: SỰ TRỞ LẠI CỦA LOA PHƯỜNG KHỐN NẠN!

Đưa loa phường vào tận nhà - Ảnh 1.
Thiết bị phát thanh tại nhà không được nhiều người dân Hà Nội đón nhận

Đưa loa phường vào tận nhà 

Người lao động
15/12/2017 07:21 


Hà Nội đang lắp thí điểm hơn 200 thiết bị điện tử thông minh nhằm thay thế cho loa phường nhưng thiết bị mới không được người dân đón nhận .


Ông Nguyễn Minh Khánh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội, cho biết TP đang lắp đặt thí điểm các thiết bị thay thế loa truyền thanh tại 4 phường trên địa bàn 3 quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cầu Giấy. Việc thí điểm này nằm trong quá trình thực hiện đề án "Sắp xếp lại và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đài truyền thanh phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP".
Đọc tiếp...

Tin NÓNG: "CÔN ĐỒ" TẤN CÔNG GIÁO XỨ ĐÔNG KIỀU - NGHỆ AN

 Thánh lễ tại giáo xứ Đông Kiều ngày 14/12/2017

"Côn đồ" tấn công giáo xứ Đông Kiều,
bắn bị thương một thầy giáo


Tiến Thiện 
RFA
2017-12-14
 

Từ Nghệ An, người dân giáo xứ Đông Kiều lên tiếng tố cáo bị một số “côn đồ” hành hung vì trang trí hang đá Noel. Một thầy giáo đã bị bắn vào đầu gây thương tích đang phải điều trị.

Sự việc xảy ra tại giáo xứ Đông Kiều, thuộc xã Diễn Mỹ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An vào khoảng 8 giờ tối ngày 13/12/2017.

Đọc tiếp...

Tin MỚI: ÔNG TRỊNH XUÂN THANH THUÊ 3 LUẬT SƯ BÀO CHỮA


Ông Trịnh Xuân Thanh có ba luật sư bào chữa

VNE
Thứ sáu, 15/12/2017 | 10:34 GMT+7 
 
Các luật sư khi thành người bảo vệ quyền lợi cho bị can Trịnh Xuân Thanh đã được có mặt tại một số cuộc hỏi cung.

Ông Lê Văn Thiệp (Văn phòng luật sư Toàn Cầu, Đoàn Luật sư Hà Nội) xác nhận đã được cơ quan điều tra cấp giấy tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị can Trịnh Xuân Thanh. Luật sư Thiệp cho hay được tạo điều kiện để tiếp xúc và cảm nhận "tinh thần của thân chủ tốt.
Đọc tiếp...

Hà Nội: VỠ TIẾN ĐỘ, GÁNH NẶNG LÃI VAY TĂNG CHÓNG MẶT

Đã bị chậm hơn 2 năm và đội giá trên 7.000 tỷ đồng, nhưng ĐSĐT Cát Linh - Hà Đông vẫn trước nguy cơ chậm thêm 1 năm nữa. Ảnh: Anh Trọng.

Sáu lần 'vỡ' tiến độ dự án đường sắt Cát Linh-Hà Đông
Gánh nặng lãi vay liên tục tăng

Tiền Phong
15/12/2017 06:37

TP - Với lý do chưa có tiền nhập thiết bị và trả nợ cho các nhà thầu phụ, Tổng thầu Trung Quốc tại dự án đường sắt đô thị (ĐSĐT) Cát Linh - Hà Đông vừa đề xuất lùi kế hoạch chạy kỹ thuật thêm 11 tháng. Đây là lần thứ 6 dự án bị lùi tiến độ hoàn thành. Dự án bị chậm, đồng nghĩa với việc Chính phủ đang phải trả lãi vay lên đến cả tỷ đồng mỗi ngày.

6 lần lùi tiến độ vẫn mịt mù ngày về… đích 
Đọc tiếp...

Thương hiệu GẠO: CAMPUCHIA VƯỢT CẢ VIỆT NAM

gạo việt,xuất khẩu nông sản,thương hiệu gạo,nông sản việt nam,xuất khẩu gạo 
Nhà quản lý và cả doanh nghiệp vẫn còn tranh cãi về các vấn đề xung quanh 
việc xây dựng thương hiệu Gạo Việt Nam
 
Thương hiệu lúa gạo:
Campuchia thăng tiến nhanh, thế mạnh Việt Nam đuối sức
 
 Nhiều năm liền gạo lài Campuchia, hay còn gọi là Phka Romdoul, được bình chọn là loại gạo ngon nhất thế giới. Gạo Thái Lan có thương hiệu hàng trăm năm nay. Còn Việt Nam, đến nay vẫn chưa có thương hiệu gạo riêng cho mình.

Thương hiệu gạo quốc gia: Ba năm còn tranh cãi

Cách đây gần 3 năm, tại hội thảo Xây dựng Đề án thương hiệu gạo Việt Nam, Thứ trưởng Bộ KH&CN Trần Việt Thanh có nói, lần đầu tiên có một đề án với ngành sản xuất quan trọng là lúa gạo, nhằm mục đích xây dựng thương hiệu gạo Việt Nam có giá trị gia tăng.

Đọc tiếp...

Hậu Thanh tra Đất Đồng Tâm: ĐÔI ĐIỀU NHẮN GỬI CHỦ TỊCH CHUNG

Ông Nguyễn Đức Chung trong lần về Đồng Tâm để đàm phán với người dân.
Ảnh: Báo Pháp luật VN.

HẬU THANH TRA ĐẤT ĐỒNG TÂM:
Bài 2: ĐÔI ĐIỀU NHẮN GỬI ÔNG NGUYỄN ĐỨC CHUNG.


Nguyễn Đăng Quang

Thưa ông Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung,

1/. Ngày 22/4/2017, nhận lệnh của Bộ Chính trị và Thường trực Thành ủy Hà Nội, ông về Đồng Tâm để đối thoại trực tiếp với người dân nhằm thực thi một nhiệm vụ hy hữu, vô tiền khoáng hậu, chưa từng xảy ra trong lịch sử chính thể Nhà nước ta! Thật may mắn, ông đã hoàn thành nhiệm vụ, dù cho đến nay sự việc chưa được giải quyết tận gốc, còn tiềm ẩn không ít nguy cơ! Việc giải cứu 20 CSCĐ an toàn ra về trong tiếng hò reo của cả ngàn người dân địa phương cũng như của các quan chức trong đoàn, chứng tỏ đây là giải pháp “WIN-WIN” (Hai bên cùng thắng) đầu tiên cho đến nay! Sự việc tuy đã diễn ra cách đây 8 tháng, song dư âm vẫn còn nóng hổi như sự việc mới xảy ra ngày hôm qua vậy! Nhắc lại sự kiện này không thể không nói đến bản “Cam kết 3 điểm” mà ông đã ký trước người dân Đồng Tâm hôm đó. Điều đặc biệt là bản “Cam kết 3 điểm” này có đóng con dấu đỏ của Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm xác nhận chữ ký của ông là chữ ký thực, và đương nhiên người ký đó là ông!

Đọc tiếp...

Thứ Năm, 14 tháng 12, 2017

Lê Luân: THANH NIÊN THỜI NAY HỌC HỎI ĐƯỢC GÌ TỪ ÔNG HỒ?Thanh niên thời nay học hỏi được điều gì từ Ông ấy?
Thanh niên, đoàn viên cộng sản có biết ông Nguyễn Tất Thành (Nguyễn Ái Quốc, sau này là Hồ Chí Minh) đã làm những gì khi còn trẻ và ngay cả khi đã tham gia Đảng cộng sản Việt Nam?

Ông ấy là một người hoạt động tích cực, dám lên tiếng phản kháng và đòi hỏi chính quyền thời bấy giờ cả trong nước lẫn ở nước ngoài, một cách mạnh mẽ nhất. Đưa ra các yêu sách đòi quyền lợi cho những người công nhân, tầng lớp nông dân, đòi quyền tự do hội họp, tự do báo chí và tự do ngôn luận, ký các bản phản đối sưu cao thuế nặng do Pháp đặt ra. Trực tiếp tham gia biểu tình và tổ chức biểu tình để phản đối các chính sách bất công, hà khắc của thực dân dùng để áp bức dân chúng. Ông ấy còn đòi thay thế chính quyền và thành lập chính quyền mới, sau này có điều kiện là Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà, khai sinh vào năm 1945 mà Hồ Chí Minh là chủ tịch.
Đọc tiếp...

LS. Liên Thành: NÓI LUẬT SƯ “CHẠY ÁN” CÓ GÌ LÀ SAI?


Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc

CUỘC CHIẾN "NỒI DA XÁO THỊT" TRONG GIỚI LUẬT SƯ CÓ VẺ NHƯ ĐANG BẮT ĐẦU?


Hôm qua nhiều trang FB đã đưa lên bản “KIẾN NGHỊ XEM XÉT LẠI QUYẾT ĐỊNH KỶ LUẬT ĐỐI VỚI LUẬT SƯ VÕ AN ĐÔN”, được nhiều luật sư và nhiều người ngoài giới luật sư đồng tình, ủng hộ.

Sáng nay, trên FB của một luật sư “khả kính” [Chính là Trần Đình Triển - Tễu Blog chú] dành hẳn một status để phản đối việc kiến nghị trên với một thái độ hằn học và đưa ra nhận xét thiếu thiện chí đối với việc làm của đồng nghiệp mình, thậm chí gọi đồng nghiệp là “ngáo đá”…

Có vẻ như "cuộc chiến nồi da xáo thịt" đang được khơi mào từ vị đồng nghiệp "khả kính" của tôi...!

Đọc tiếp...

Tin MỚI: ÔNG ĐINH LA THĂNG ĐÃ CÓ LUẬT SƯ BÀO CHỮA


Luật sư Phan Trung Hoài. 
Ông Đinh La Thăng đã có luật sư bào chữa

Dân trí 

Thứ năm, 14/12/2017 - 17:51

Chiều tối nay (14/12), luật sư Phan Trung Hoài (Đoàn luật sư TPHCM) xác nhận với phóng viên Dân trí về việc đã được Cơ quan điều tra Bộ Công an cấp giấy chứng nhận bào chữa cho ông Đinh La Thăng.
 
>> Ông Đinh La Thăng - Hà Văn Thắm và cái "bắt tay" 800 tỷ đồng
>> Khởi tố, bắt tạm giam ông Đinh La Thăng


“Cơ quan điều tra tạo điều kiện thuận lợi cho tôi và đã cấp giấy bào chữa rồi”- luật sư Phan Trung Hoài nói.
Đọc tiếp...

LS. TRẦN ĐÌNH TRIỂN NÓI GÌ VỀ VỤ KỶ LUẬT LS VÕ AN ĐÔN?

Ông Trần Đình Triển - Luật sư. Ảnh: FB Trần Đình Triển

 
ĐỪNG HÔ HÀO TẬP THỂ VỀ VỤ LS VÕ AN ĐÔN !

Về tình đồng nghiệp “ Một con ngựa đau, cả đàn bỏ cỏ”, “Chị ngã em nâng”, “Lá lành đùm lá rách”,...Tuy nhiên, cũng cần nghiêm khắc với những kẻ hợm hĩnh, phát ngôn bừa bãi, vơ đũa cả nắm khẳng định giới luật sư VN là vô tích sự và tất cả là chạy án - có nghĩa là đều phạm tội mà chưa bị xử lý. Việc Đoàn LS tỉnh Phú Yên kỷ luật khai trừ Võ An Đôn ra khỏi Đoàn Luật sư là đúng; nếu nghiêm khắc hơn thì cần kiến nghị khởi tố Võ An Đôn về hành vi vu khống.

Đọc tiếp...

Tin ĐỒNG TÂM: BÀ NGUYỄN THỊ LAN ĐÃ HOÀN TOÀN VỀ VỚI DÂN

Bà Nguyễn Thị Lan. Ảnh: Phạm Hải
 
Bãi nhiệm Chủ tịch HĐND xã Đồng Tâm với bà Nguyễn Thị Lan

VietNamNet
13/12/2017 15:29 GMT+7

Sáng nay, tại phiên họp bất thường HĐND xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, Hà Nội), các đại biểu tán thành việc bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND xã đối với bà Nguyễn Thị Lan.

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Mỹ Đức Đặng Văn Cảnh xác nhận thông tin này với VietNamNet chiều nay.
Đọc tiếp...

Thứ Tư, 13 tháng 12, 2017

CÂU CHUYỆN TPP VÀ EVFTA: HỌA VÔ ĐƠN CHÍ


Câu chuyện TPP & EVFTA: Họa vô đơn chí 
   
Nguyễn Quang Dy 
12-12-2017

Kết thúc năm 2017, Việt Nam vẫn trong vòng xoáy của các sự kiện bất thường và hệ quả bất định mà nguyên nhân vừa do khách quan vừa do chủ quan, vừa do thiên tai vừa do nhân họa. Nhưng có một nghịch lý đáng buồn là rủi ro đang ập đến cùng lúc như “họa vô đơn chí”. Trong khi Việt Nam ngày càng cô đơn, sức lực cạn kiệt, phải đối phó với nhiều thách thức, thì tay phải và tay trái vẫn choảng nhau, thậm chí tự bắn vào chân mình. 
Đọc tiếp...

TUYỆT VỜI ! HÀ TĨNH MÌNH ƠI.....

Đại biểu Lê Ngọc Huấn đề xuất làm đường hầm cho trâu bò qua quốc lộ. 
Ảnh: chụp màn hình

Đại biểu Hà Tĩnh bật cười với đề xuất 
làm đường hầm cho trâu bò qua quốc lộ

Một Thế Giới
12.12.2017 15:07

Vấn nạn trâu bò thả rông trên quốc lộ, tỉnh lộ gây tai nạn giao thông đang là vấn đề nhức nhối đối với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh. Vấn đề này đã được đề cập sôi nổi trong phần chất vấn của kỳ họp thứ 5 HĐND khóa XVII của tỉnh Hà Tĩnh đang diễn ra.
Đọc tiếp...

Thứ Ba, 12 tháng 12, 2017

XIN CÁC ÔNG BÀ QUỐC HỘI NÀO CÒN CÓ TÂM ĐỨC HÃY CỨU CHÁU !


Vụ án Cầu Voi: Báo cáo của bà Lê Thị Nga khẳng định, không đủ cơ sở để kết tội Hồ Duy Hải

FB Trịnh Anh Tuấn
12-12-2017

Ngày 5/12/2014, sau rất nhiều nỗ lực của gia đình và luật sư của Hồ Duy Hải cùng sự lên tiếng của dư luận, Tòa án Long An đã tạm hoãn thi hành án đối với Hồ Duy Hải. Và 3 năm trôi qua, Hồ Duy Hải vẫn biệt giam trong tù với mức án tử hình. Mẹ anh, cô Nguyễn Thị Loan tiếp tục chuỗi ngày đau đớn tuyệt vọng kêu oan cho con, chuỗi ngày dài mòn mỏi đợi con về.

Đọc tiếp...